O piekarni

Trochę o historii naszego miejsca …

Piekarnia przy obecnej ulicy Ostrowskiej 21 funkcjonuje ponad 70 lat. To tutaj, w roku 1928 przy ówczesnej ulicy Nowo kolejowej nr 21, Ludwik Błażejczyk założył swój zakład. Do końca lat 70 nieprzerwanie, nawet w czasach okupacji niemieckiej, miejsce to pełniło swoją funkcję .

Pierwszy właściciel prowadził swoją Piekarnię, również po wojnie, jednak trudności piętrzone przez władze „zakładom nieuspołecznionym” w pierwszych latach PRL spowodowały zaprzestanie działalności przez Pana Ludwika Błażejczaka. Zakład przejęła spółdzielnia, zachowując piekarniczy charakter prowadzonej tutaj produkcji. W latach 80 pomieszczenia zakładu przekształcono w magazyny.

W latach 90 powrócili do tego miejsca piekarze – Piekarnię otworzyła Pani Barbara Korbacz. W roku 2015 nastąpiła zmiana właściciela i od stycznia funkcjonuje w tym miejscu Piekarnia Pszenica i Żyto.

 W roku 1900 Pan Ludwik Błażejczyk został „uwolniony z obowiązku ucznia” i mianowany na czeladnika Piekarskiego. W roku 1924 Pan Ludwik zostaje Mistrzem sztuki piekarskiej, a w roku 1028 uzyskał kartę rzemieślniczą na prowadzenie rzemiosła piekarstwa, i otwiera zakład piekarski. Poznanie tej historii i dostęp do oryginalnych dokumentów to zasługa Potomków Pana Ludwika, właścicieli nieruchomości, na której leży budynek Piekarni.

Jesteśmy dumni, że prowadzimy naszą działalność w miejscu o takich piekarskich tradycjach. Każdego dnia naszym celem jest utwierdzenie wszystkich, że zasługujemy na to historyczne miejsce.

Poniżej prezentujemy kilka dokumentów związanych historią i pierwszym właścicielem Piekarni na ulicy Nowo kolejowej (dzisiaj Ostrowskiej) 21.

001 002 003 004 005 006